• e-Change

  Hjelper deg å holde vekten stabil etter vektnedgang

 • Vekt og helse

  Overvekt er et økende helseproblem i store deler av verden. Overvekt kan føre til flere alvorlige sykdommer, og gir mange redusert livskvalitet. Å gå ned i vekt er første steg, men bare én av fire klarer å opprettholde vektnedgang over langt tid, og det er behov for løsninger som støtter opp om langvarig vedlikeholde av vekttap. Her kommer eCHANGE inn.

 • e-CHANGE

  eCHANGE er en veileder og støtte for å holde vekten stabil. Appen hjelper deg å kartlegge aktivitet, søvn og matvaner m.m. og hjelper deg å sette mål.

 • Bakgrunn

  eCHANGE er utviklet av forskere og helsepersonell, og er basert på evidensbaserte metoder, som ernæringsinfo, atferdsendring og mestringsstrategier. Brukerrepresentanter har vært aktivt involvert i hele prosessen, fra idéutvikling til sluttprodukt, og det har vært fokus på brukernes erfaringer, behov og ønsker.