Digitale helseløsninger for en lettere hverdag

Smerte

30 % av Norges befolkning sliter med kroniske smerter. Dette er en av de mest vanlige grunnene for uførhet og nedsatt arbeidsevne. Å jobbe på lag med kroppen, og lære seg å mestre smerten vil kunne gi mange mennesker en bedre hverdag.

Les mer om appen EPIO Member, som nå er tilgjengelig for nedlasting.

Kommunikasjon for syke barn

En av våre største satsinger nå fremover er spillapplikasjonen Sisom. Denne løsningen skal fungere som et talerør for barn med alvorlig sykdom, i deres møte med helsevesenet. Med Sisom til hjelp skal barn, som ofte kan ha begrensede kommunikasjonsevner, få en stemme i møte med leger og annet helsepersonell.

Les mer 

Stress og livsmestring

Mange av oss opplever stress i hverdagen. Det kan være stress relatert til sykdom og helse, eller det kan være et travelt liv som fører til et økt stressnivå i kroppen. Uavhengig av årsak, er det viktig å håndtere stress på en god måte. Langvarig stress kan føre til andre helseutfordringer, som angst og depresjon, derfor er det viktig å ta stressmestring på alvor. Men å mestre stress uten hjelpermidler kan være utfordrende. Derfor fokuserer en av våre applikasjoner på stressmestring.

Les mer

Vekt og helse

Overvekt er et økende helseproblem i store deler av verden. Om man har behov for å gå ned i vekt finner man utallige tips og dietter for å nå sine mål. Men hvordan holder man vekten stabil etter nedgang? Her har dHealth en løsning for langvarig vedlikehold av vekt etter vektnedgang.

Les mer.

Alle våre applikasjoner er utviklet ved Avdeling for Digital Helseforskning på Oslo Universitetssykehus. De digitale løsningene er basert på forskning og evidens, og er utviklet av et tverrfaglig miljø av forskere, leger, psykologer og annet helsepersonell.

TEAMET

Thomas de Mora

Thomas de Mora

Daglig leder

Thomas er gründer i selskapet og har over 30 års erfaring fra SMB bedrifter innenfor handel og IT. Han har vært med på flere start-ups innenfor IT og helse.

Ørjan Olsen

Ørjan Olsen

Teknisk ansvarlig

Ørjan har master i IT, med spesialisering innen AI, fra Universitetet i Agder. Han har hovedansvar for videreutviklingen av våre digitale løsninger.

Dorthea Roe

Dorthea Roe

Markeds- og kommunikasjonsansvarlig

Dorthea har master i Medier og Kommunikasjon fra Universitetet i Bergen. Hun har inngående kjennskap til hvordan vi bruker og agerer på sosiale medier, som er en av våre hovedkanaler for markedsføring.

STYRET

Kristin Sandereid

Kristin Sandereid

Styreleder

Styreleder Kristin er daglig leder i Removaid AS. Hun har vært en forkjemper for dHealth fra starten, da hun jobbet som forretningsutvikler i Inven2 AS. Cand. scient. in Cell biology, Centre for Marine Molecularbiology, University of Bergen.

Anne Lise Ryel

Anne Lise Ryel

Styremedlem

Anne Lise har vært generalsekretær i Kreftforeningen i 18 år. Anne Lise er opptatt av brukermedvirkning, hvordan kreft rammer pasienter og pårørende ut over det rent medisinske og forskningens betydning.

Lise Solberg Nes

Lise Solberg Nes

Styremedlem

I tillegg til å være styremedlem er Lise også leder for Avdeling for Digital Helseforskning ved OUS. Lise har enormt mye kunnskap om forskning på digitale helseløsninger. Adjunct Associate Professor of Psychology, College of Medicine & Science, Mayo Clinic, Rochester, MN, USA

Vil du motta nyheter fra dHealth? Meld deg på vårt nyhetsbrev!