• Epio Member

  Gjør det lettere å leve med smerter i hverdagen

 • Kronisk smerte

  30 % av Norges befolkning lever med kroniske smerter, og det kan for mange bli vanskelig å takle hverdagen.

 • Hvordan hjelper Epio?

  Applikasjonen Epio Member hjelper brukeren å kartlegge egne symptomer, og veilder gjennom ulike øvelser.

 • Støtte til egenmestring

  Epio fungerer som et verktøy for å mestre egen smerte, og blir en støtte og hjelpende hånd i hverdagen.

Behovet for digitale helseløsninger for smertepasienter

Kronisk smerte kan ha ulike årsaker, men felles er at det ofte påvirker livskvalitet og arbeidskapasitet. Mange smertepasienter må leve med plagene sine gjennom store deler av livet, da tilgjengelig behandling ikke alltid har effekt. Avdeling for Digital Helseforskning ved Oslo Universitetssykehus har derfor utviklet den digitale helseløsningen EPIO, som skal hjelpe pasienter med å finne gode mestringsstrategier som kan være til hjelp i hverdagen, og slik være avgjørende for funksjon og livskvalitet.

Behovet for en smertemestringsapp som Epio er stort blant kronisk syke. For selv om det i dag finnes ulike tilbud for mennesker med langvarige smerter, så er ikke disse tilbudene tilgjengelig for alle. Det kan være ulike årsaker til dette. Det kan for eksempel være lange ventelister eller for lang reisevei til helsetilbudene. Det er heller ikke alle med kroniske smerter som har mulighet til å delta på grunn av redusert energinivå eller usikkert sykdomsbilde.

Avdeling for Digital Helseforskning slår fast at dagens tilbud for smertepasienter har et forbedringspotensiale. De fokuserer derfor på utvikling av applikasjoner som gir et nytt bidrag innen behandling og selvmestring. Nå bringer vi i dHealth applikasjonene ut til de som trenger det. Og Epio Member er den første appen ut.

Digitale helseløsninger som Epio kan benyttes etter pasientens behov. Epio kan brukes alene, eller som et supplement til annen smertebehandling. Så langt viser studier at Epio gir pasienter en mulighet til å prøve å lindre smerten. Epio fungerer som en god støtte i hverdagen, og gir slik pasienter den oppfølgingen de ikke har fått fra helsevesenet.