Sisom

Et kommunikasjonsverktøy for barn med alvorlig sykdom

 • Kreft og andre alvorlige sykdommer

  Barn som rammes av kreft og andre alvorlige sykdommer har ofte vansker for å kommunisere hvordan de har det. Barn har rett til å ta del i egen behandling, og har rett på å bli hørt. Applikasjonen Sisom er utviklet for at barn skal kunne få et talerør, og lettere skal kunne formidle hvilke symptomer de har.

 • Spillbasert

  Applikasjonen er spillbasert, og er designet for at selv barn som ikke kan lese skal kunne kommunisere med leger og andre i helsevesenet, og fortelle hvordan de har det og hvordan de opplever behandlingen.

 • Kommunikasjon

  Sisom skal sørge for forbedret kommunikasjonen mellom foreldre og barn, og mellom barn og helsepersonell. Informasjonen som samles opp av Sisom vil fungere som en oversikt for barnets behandlere.

 • Forskningen viser gode resultater

  Det er gjort flere studier med Sisom på flere internasjonale sykehus. For at Sisom skal fungere best mulig holder vi nå på å videreutvikle løsningen.

Vil du lese mer om forskning på Sisom?

Det er gjennomført flere studier som undersøker bruken av Sisom i behandlingen av syke barn. Forskningsartikkel fra 2018 «Tell it as it is»: How Sisom prompts children and parents to discuss their cancer experience kan du lese her, og en nyere artikkel fra 2021 Creating a Communication Space in the Healthcare context: Childrens perspective of using the eHealth service, Sisom, her.