• STRESSPROFFEN

    Digital løsning for stressmestring. Mange opplever sykdoms- og arbeidslivsrelatert stress som en utfordring i hverdagen. StressProffen hjelper deg til å takle stress bedre gjennom velprøvde, evidensbaserte kognitive adferds- og stressmestringstiltak

    App StoreGoogle Play

HVA ER STRESSPROFFEN?

Mange opplever stress i hverdagen, noe som kan få innvirkning på livskvaliteten. Å være stresset over lang tid kan påvirke kroppen i stor grad, og kan i noen tilfeller føre til andre helserelaterte utfordringer.

StressProffen er en evidensbasert digital løsning for å mestre stress på en bedre måte. Den er utviklet i nært samarbeid mellom forskere, systemutviklere, helsepersonell og brukerrepresentanter ved Avdeling for digital helseforskning ved Oslo Universitetssykehus.

Positiv og negativ stressreaksjon

Når vi snakker om stress til daglig er det stort sett med et negativt fortegn, men stress kan også være en positiv reaksjon – kjent gjennom kjemp-flykt responsen. Som filmen her viser er stress en reaksjon på fare og en måte for kroppen til forberede seg på fare/ubehag eller utfordringer.

Det er når denne reaksjonen går fra å møte en kortsiktig utfordring til vedvarende problem at vi får stressreaksjoner som påvirker oss negativt.

Arbeidslivsrelatert stress

Mange ansatte i kunnskapsbedrifter sliter med å finne den rette balansen mellom arbeid og fritid. Dette kan medføre stress og etterhvert også utbrenthet. Det kan ofte være vanskelig å sette grenser for seg selv og man «pusher» på for å levere enda litt mer og bedre.

Da kan StressProffen være et godt hjelpemiddel til å lære om hvordan stress påvirker oss fysisk og psykisk. StressProffen gir konkret kunnskap om stress og gir gode øvelser og hjelp til selvrefleksjon slik at man lettere kan sette grenser.

Løsning for bedrifter

StressProffen er et godt verktøy å tilby dine ansatte som du ser sliter med å finne rett balanse i livet. Vi har en superenkel løsning for bedrifter der alle ansatte får tilgang til StressProffen via en enkel skyløsning. Det er ingen administrasjon eller bindingstid ut over første tremåneders oppstartsperiode.

StressProffen er en «stand-alone» løsning der ingen data deles og der den ansatte kan bruke løsningen helt fritt.

Løsningen er utviklet ved Avdeling for digital helseforskning og følger alle retningslinjer ihht GDPR og datasikkerhet.

Kontakt oss for et tilbud

0 + 3 = ?

Sykdomsrelatert stress

Mange pasienter opplever sykdomsrelatert stress i forbindelse med kreft eller annen alvorlig sykdom. Dette kan arte seg i form av bekymring, usikkerhet, tretthet, angst og depresjon m.m.

Resultatene viser at StressProffen kan være til nytte for mange som har eller har hatt kreft, og at digitale e-helseintervensjoner som Stressproffen har potensiale til å tilby lett tilgjengelig og effektiv psykososial støtte til mennesker som har eller har hatt kreft.

Samarbeid med Aktiv mot kreft

Vi har stor tro på at mental og fysisk trening går godt sammen og vi har derfor inngått et samarbeid med Aktiv mot kreft. Alle brukere av deres Pusterom finner informasjon om StressProffen der. Les gjerne mer om deres Pusterommene her

Nytte for flere pasientgrupper

StressProffen™© finnes i dag i en norsk og en engelsk versjon. Programmet kan ha nytteverdi for andre pasientgrupper enn kreftpasienter, og studier som inkluderer nye pasientgrupper er derfor under planlegging.

Versjoner av StressProffen™©-løsningen testes nå også i en større studie i regi av Kreftregisteret (Principal Investigator Giske Ursin). For mer informasjon om studien «Stressmestring etter brystkreft» (SEB), se studiens nettside.

Relevante publikasjoner

Er du behandler og ønsker tilgang til å teste EPIO for å se om dette er et verktøy dine pasienter kan ha nytte av?

Be om gratis behandlertilgang