• Stressproffen

  Hvordan håndtere økte stressnivåer i hverdagen?

 • Stress i hverdagen

  Mange opplever stress i hverdagen, noe som kan få innvirkning på livskvaliteten. Å være stresset over lang tid kan påvirke kroppen i stor grad, og kan i noen tilfeller føre til andre helserelaterte utfordringer. Hvordan ta kontroll over stress og jobbe på lag med kroppen? Her kommer Stressproffen inn.

 • En app for stressmestring

  Stressproffen er en app for å forebygge utfordringer rundt stress, den skal gi støtte underveis og bidra med informasjon rundt mestringsstrategier. Løsningen skal kunne brukes på både mobil og nettbrett.

 • Testet av kreftpasienter

  Stressproffen har gått gjennom flere runder med testing og har kombinert komponenter fra velprøvde, evidensbaserte kognitive adferds- og stressmestringstiltak, og tilpasset disse komponentene til et innovativt appbasert stressmestringsprogram for kreftpasienter i Norge. Mange kreftpasienter opplever kreftrelatert stress, ofte i form av bekymring, usikkerhet, tretthet, angst og depresjon m.m. Resultatene viser at applikasjonen kan være til nytte for mange som har eller har hatt kreft, og at digitale stressmestringsintervensjoner som Stressproffen har potensiale til å tilby lett tilgjengelig og effektiv psykososial støtte til mennesker som har eller har hatt kreft.

 • Videreutvikling

  Vi i dHealth jobber nå med å videreutvikle appen før den blir tilgjengelig for nedlasting. Appen er klinisk testet med kreftpasienter, men Stressproffen skal være en app for alle som trenger et verktøy for stressmestring i hverdagen.