• Er du behandler og ønsker å teste ut våre evidensbaserte løsninger?

    Forskningsbaserte digitale løsninger for stress og smertemestring

Digitale løsninger for smerte og stressmestring

De digitale helseløsningene våre er utviklet ved Avdeling for Digital Helseforskning på OUS. Løsningene er utviklet som egenmestringsverktøy for å mestre ulike helseutfordringer innenfor langvarig/kronisk smerte (EPIO), stress (StressProffen) og vektkontroll (eCHANGE).

Avdeling for Digital Helseforskning består av forskere og stipendiater med egne seksjoner for innholds- og løsningsutvikling. De har i mange år arbeidet med å utvikle, teste og implementere digitale løsninger som kan styrke pasienters kunnskap om egen helse og egenmestring, samt bedre kommunikasjon og samhandling mellom pasient og helsepersonell.

Løsningene som utvikles er unike ved at de i sin helhet er basert på evidens, med høy grad av brukermedvirkning.

Fyll ut skjemaet for behandlertilgang for å teste løsningene kostnadsfritt og for å få tilgang til å invitere dine pasienter til å bruke EPIO og/eller StressProffen.

Forskningsresultater viser blant annet at pasienter opplever færre symptomer, bedre livskvalitet og bedre sykdomsmestring ved bruk av de digitale løsningene. I tillegg gir de helsepersonell økt forståelse for pasientens behov og ønsker. Målet for Avdeling for digital helseforskning er å skape et fundament med evidensbaserte egenmestringsmetoder, fremtidsrettede pasientfokuserte helsetjenester og også nye former for samhandlingsmodeller.

Mer informasjon om de respektive løsningene finner du på våre løsningssider om EPIO og StressProffen

Be om gratis behandlertilgang

Organisasjoner

Vi i dHealth har som mål å bringe helseløsningene, utviklet ved Oslo Universitetssykehus, ut til flest mulig folk som har behov for støtte til egenmestring. Dette gjør vi gjennom å tilrettelegge for at applikasjonene som er utviklet er tilgjengelig i Appstore og i Google Play. I tillegg til dette vil det fremover være mulig å få tilgang til applikasjonene som medlemsfordeler i ulike pasient- og interesseorganisasjoner.

Gjennom vår partnermodell med organisasjoner tilbyr vi deres medlemmer rabatterte priser på våre digitale verktøy. Slik får medlemmer i den gitte organisasjonen ekstra fordeler og støtte. Dette vil ikke bare hjelpe den enkelte bruker, men det vil også styrke den gitte organisasjonens generelle tilbud til sine medlemmer, i form av veiledning og hjelp via de digitale helseløsningene dere kan tilby via dHealth.

Norges Fibromyalgi Forbund har inngått et samarbeid med dHealth, og gir nå alle medlemmer applikasjonen Epio Member til rabattert pris. Les mer her.

Ønsker du mer informasjon om partnerskapsmodellen vår? Ta kontakt med daglig leder Thomas de Mora. 

Vil du skape morgendagens digitale helseløsninger sammen med oss?